AVIS LEGAL – COOKIES

Rock Hair & Dreams.S.L.

D’acord al nou Reglament Europeu de Protecció de Dades personals, hem actualitzat la nostra Política de Privacitat. En aquest web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari ha de saber que els seus drets estan garantits.
Cal advertir que aquesta política de privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. És aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal.
Rock Hair & Dreams.S.L. ha adequat aquesta web a les exigències del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE).

Responsable del tractament de les vostres dades personals

•Identitat del Responsable: Rock Hair & Dreams.S.L.
• CIF: B65344962
• Correu electrònic: perrocker@perrocker.com
• Direcció: Francolí, 60-62 Tda 1, 08006, Barcelona

Als efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat, les dades personals que vostè ens enviï a través dels formularis del web, rebran el tractament de dades de «Usuaris de la web i subscriptors». Per al tractament de dades dels usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

Principis que aplicarem a la seva informació

En el tractament de les seves dades personals, aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: sempre anem a requerir el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics que l’informarem prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: només sol·licitarem dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els requerim.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantinguts durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció a la finalitat, l’informarem del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisem les nostres llistes i eliminem aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les seves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Prenem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

Com hem obtingut les dades?

Les dades personals que tractem procedeixen de:

 • Formulari de contacte
 • Formulari de registre de compte
 • Visites comercials presencials
 • Trucades directes

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
 • Sol·licitar la seva rectificació
 • Sol·licitar la baixa de la nostra base de dades
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament
 • Oposar-se al tractament

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva eliminació quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Rock Hair & Dreams.S.L.. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com interessat, té dret a rebre les dades personals que l’incumbeixin, que ens haguí facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

 • El tractament estigui basat en el consentiment
 • Les dades hagin estat facilitades per la persona interessada.
 • El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Quan un usuari es connecta amb aquesta web per enviar un correu al titular, omplir un formulari de contacte o d’esdeveniments, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable Rock Hair & Dreams.S.L. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la seva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i una altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per http://www.perrocker.com , només com es descriu en l’Avís Legal i en la present Política de Privacitat. a Rock Hair & Dreams.S.L. existeixen diferents sistemes de captura d’informació personal i tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb el següent cap per cada sistema de captura (formularis):

 • Formulari de contacte: En aquest cas, vam sol·licitar les dades personals: Nom i cognoms, correu electrònic, Prefix i número de telèfon, Localitat, País i comentari, per gestionar la llista de subscripcions, enviar butlletins, promocions i ofertes especials, facilitades per l’usuari al enviar el formulari.
 • Formulari de registre de compte: Sol·licitem nom d’usuari, correu electrònic, contrasenya, adreça d’enviament i adreça de facturació per gestionar el registre i la compra. Se li requeriran dades de contacte i de pagament. Existeixen altres finalitats per la qual tractem les seves dades personals:
  Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
  També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que detallem en la política de cookies.

D’acord amb el que estableix el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, Rock Hair & Dreams.S.L. serà responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris de la web i subscriptors. Rock Hair & Dreams.S.L. no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

Enviar un missatge de correu electrònic a efectes de contacte

Un cas especial de tractament de dades a Rock Hair & Dreams.S.L., es refereix als missatges de correu electrònic que els usuaris envien per tal de contactar amb la nostra empresa per realitzar preguntes sobre els nostres productes. Encara que existeix un formulari de captació de dades, a efectes de contacte, els usuaris poden també enviar missatges de correu electrònic. Amb aquesta finalitat, Rock Hair & Dreams.S.L. empra el sistema de correu electrònic propi allotjat a ( Alsina Pàmies S.L.). Els missatges dels usuaris amb aquest propòsit queden emmagatzemats en el compte de Alsina Pàmies S.L. de Rock Hair & Dreams.S.L. i les dades corresponents (email i nom) sota la política de privacitat de Alsina Pàmies S.L. Les dades emmagatzemades en el compte de Alsina Pàmies S.L. ni se cedeixen ni es comparteixen amb ningú; i pot exercir els seus drets legals, segons s’especifica en aquesta política de privacitat.

Legitimació per al tractament de les seves dades

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment.
Per contactar o enviar formularis en aquesta web es requereix el consentiment d’aquesta Política de privacitat. L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li demana.

Categoria de dades

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives. No es tracten categories de dades especialment protegides.

Per quant de temps conservarem les teves dades? Les dades personals proporcionades es conservaran:

Fins que no se sol·liciti la seva baixa per l’interessat.

A quins destinataris es comunicaràn les seves dades?

Moltes eines que fem servir per gestionar les seves dades són contractats per tercers. Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, http://www.perrocker.com , comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ( «Google»). Google Analytics utilitza «cookies», que són arxius de text ubicats al seu ordinador, per ajudar a http://www.perrocker.com  a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús de http://www.perrocker.com serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units. L’adreça IP és anonimitzada, pel que no serà recopilada per Google.

Navegació

En navegar per http://www.perrocker.com  es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per identificar l’usuari. Entre les dades no identificatives estan també els relacionats als seus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els següents serveis d’anàlisi de tercers:

 • Google Analytics
  Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt.

Secret i seguretat de les dades

http://www.perrocker.com es compromet a l’ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Aquest web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les seves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.
http://www.perrocker.com  no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, Rock Hair & Dreams.S.L. s’ha d’assegurar que qualsevol persona que estigui autoritzada per nosaltres per processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).
Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar- Rock Hair & Dreams.S.L., ha de notificar al Client sense demores indegudes i ha de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client ho sol·liciti raonablement.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, vostè es l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que faci arribar a http://www.perrocker.com   exonerant a Rock Hair & Dreams.S.L., de qualsevol responsabilitat referent a això.
Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o de Cursos i Esdeveniments.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Rock Hair & Dreams.S.L. en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Revocabilitat
El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a Rock Hair & Dreams.S.L.  en els termes que estableix aquesta Política per a l’exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privacitat

Rock Hair & Dreams.S.L.  es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Rock Hair & Dreams.S.L. anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.
Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, http://www.perrocker.com   no realitza pràctiques de SPAM, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari.
D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, http://www.perrocker.com   es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Política de cookies o galetes

Rock Hair & Dreams.S.L.
Què són i per a què les utilitzem?

Aquest lloc web, igual que la majoria de llocs web a Internet, fa servir cookies per millorar l’experiència de l’usuari. A continuació, trobareu informació sobre què són les galetes, quin tipus de cookies utilitza aquest portal, com pot desactivar les cookies en el seu navegador i com desactivar específicament la instal·lació de les galetes de tercers.

Què són les galetes?

Les cookies són petits arxius que algunes plataformes, com les pàgines web, poden instal·lar al seu ordinador, telèfon intel·ligent, tauleta o televisió connectada. Les seves funcions poden ser molt variades: emmagatzemar les seves preferències de navegació, recopilar informació estadística, permetre certes funcionalitats tècniques, etcètera. De vegades, les galetes s’utilitzen per emmagatzemar informació bàsica sobre els hàbits de navegació de l’usuari o del seu equip, fins al punt, segons els casos, de poder reconèixer-ho.

Per què són importants?

Les cookies són útils per diversos motius. Des d’un punt de vista tècnic, permeten que les pàgines web funcionin de forma més àgil i adaptada a les seves preferències, com ara emmagatzemar el seu idioma o la moneda del seu país. A més, ajuden els responsables dels llocs web a millorar els serveis que ofereixen, gràcies a la informació estadística que recullen a través d’elles.

Com utilitzem les galetes?

Navegar per aquest portal suposa que es puguin instal·lar els següents tipus de cookies:

 – Galetes de millora del rendiment

Aquest tipus de galetes conserva les seves preferències per certes eines o serveis perquè no hagi de reconfigurar-cada vegada que visita el nostre portal i, en alguns casos, poden ser aportades per tercers. En el cas de comerç electrònic, permeten mantenir informació sobre la cistella de la compra.

– Galetes d’anàlisi estadística

Són aquelles que, ben tractades per nosaltres o per tercers, permeten quantificar el nombre de visitants i analitzar estadísticament la utilització que fan els usuaris dels nostres serveis. Gràcies a això podem estudiar la navegació per la nostra pàgina web, i millorar així l’oferta de productes o serveis que oferim.

  – Galetes de registre

Quan vostè es registra al nostre lloc web, es generen cookies que l’identifiquen com a usuari registrat i indiquen quan vostè s’ha identificat al portal. Aquestes cookies són utilitzades per identificar el seu compte d’usuari i els seus serveis associats. Aquestes galetes es mantenen mentre vostè no abandoni el compte, tanqui el navegador o apagueu el dispositiu. Aquestes galetes poden ser utilitzades en combinació amb dades analítiques per identificar de manera individual les seves preferències al nostre portal.

– Altres galetes de tercers

En algunes de les nostres pàgines es poden instal·lar cookies de tercers que permetin gestionar i millorar els serveis que aquests ofereixen. Un exemple d’aquest ús són els enllaços a les xarxes socials que permeten compartir els nostres continguts.

Com puc configurar les meves preferències?

Pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del seu navegador d’internet. En el cas en què les bloquegi, és possible que certs serveis que necessiten el seu ús no estiguin disponibles per a vostè.

Política Xarxes Socials

Rock Hair & Dreams.S.L.

Política de privacitat xarxes socials

En compliment de la normativa europea 2016/679, de protecció de dades de caràcter personal (RGPD) i la Llei 34/2002, d’11 juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), Rock Hair & Dreams.S.L. informa als Usuaris, que s’ha procedit a crear un perfil a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram amb la finalitat principal de donar informació i publicitar els seus productes i serveis.

Rock Hair & Dreams.S.L.

Francoli, 60-62 Tda 1, 08006  Barcelona

http://www.perrocker.com

perrocker@perrocker.com
L’Usuari disposa d’un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per Rock Hair & Dreams.S.L, mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament de les dades personals publicades en el seu perfil.

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

Rock Hair & Dreams.S.L. tracta la informació pública de l’Usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades només són utilitzats dins de la pròpia Xarxa Social i no són incorporades a cap fitxer.

En relació als drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dels quals vostè disposa i que poden ser exercits davant Rock Hair & Dreams.S.L., ha de tenir en compte els següents matisos:

 • Dret d’Accés: És el dret de l’Usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i de tractament que Rock Hair & Dreams.S.L. hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos. Aquest dret vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels Usuaris.
 • Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat a què es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només podrà satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control de Rock Hair & Dreams.S.L. (Per exemple, eliminar comentaris publicats en el propi perfil). Normalment, aquest dret ha d’exercir davant la Xarxa Social.
 • Dret de Cancel·lació: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’Usuari, a excepció del que preveu altres lleis aplicables que determinin l’obligatorietat de la conservació dels mateixos, en temps i forma. Dit dret es podrà exercir, per exemple, mitjançant la desvinculació del perfil a què es troba unit.
 • Dret d’oposició: És el dret de l’Usuari a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de Rock Hair & Dreams.S.L. Com en el dret de cancel·lació, podrà exercir, per exemple, mitjançant la desvinculació del perfil a què es troba unit.

Per poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment ha de complir els requisits següents:

 1. Presentació d’un escrit dirigit a Rock Hair & Dreams.S.L., Al Francoli, 60-62 Tda 1, 08006 Barcelona o bé per correu electrònic a perrocker@perrocker.com
 2. L’escrit remès pel titular de les dades que sol·liciti l’exercici ha de complir els requisits legals:
 • Nom, cognoms de l’interessat i còpia del DNI. En els excepcionals casos en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que el representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que s’acrediti la identitat per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
 • Petició en què es concreta la sol·licitud. Si no fa referència a un arxiu concret se li facilitarà tota la informació que es tingui amb les seves dades de caràcter personal. Si sol·licita informació d’un arxiu en concret, només la informació d’aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer mai es podrà facilitar. Si ho sol·licita per telèfon se li indicarà que ho faci per escrit i se li informarà de com ho pot fer i la direcció a la qual l’ha de trametre. Mai se li donarà informació per telèfon.
 • Domicili a efectes de notificacions.
 • Data i signatura del signatari
 • Documents acreditatius de la petició que es formula.
 1. L’interessat ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

Utilització del perfil

Rock Hair & Dreams.S.L. realitzarà les següents actuacions:

 • Accés a la informació pública del perfil.
 • Publicació en el perfil de l’Usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de

Rock Hair & Dreams.S.L.

 • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
 • Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l’Usuari.

L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar i restringir amb qui comparteix les seves connexions; per això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.

Publicacions

L’Usuari, un cop unit a la pàgina de Rock Hair & Dreams.S.L., podrà publicar en aquesta última, comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació en la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i / o que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos , Rock Hair & Dreams.S.L. es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’Usuari.

Rock Hair & Dreams.S.L. no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un Usuari.

L’Usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, de manera que així mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges que es puguin publicar a la pàgina no seran enregistrades a cap fitxer per part de Rock Hair & Dreams.S.L. però sí romandran a la Xarxa Social.

Concursos i promocions

Rock Hair & Dreams.S.L. es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l’Usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cada un d’ells, quan s’utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en la mateixa, complint sempre amb la LSSICE i amb qualsevol altra norma que li sigui d’aplicació.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.

Publicitat

Rock Hair & Dreams.S.L. utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis. En tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per a realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre complint amb les exigències legals del RGPD i de la LSSICE.

No es considera publicitat el fet de recomanar a altres Usuaris la pàgina de Rock Hair & Dreams.S.L. que també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació detallem l’enllaç a la política de privacitat de les diferents Xarxes Socials:

Facebook: https://www.facebook.com/jordi.benet.7315

Twitter: https://twitter.com/PERROCKER2?s=20

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCkHM7pwBbAxlEFtYXfjhZtA